archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Dla przedsiębiorców

Dostawcy technologii zainteresowani weryfikacją technologii w ramach systemu ETV powinni skontaktować się z jednostką weryfikującą osiadającą akredytację w obszarze technologicznym, do którego kwalifikuje się technologia. Poniżej znajduje się lista jednostek akredytowanych lub ubiegających się o akredytację wraz z zaznaczeniem ich obecnego statusu akredytacji.

Dodatkowe informacje

Przewodnik dla wnioskodawców (plik .pdf, rozmiar: 1,74 MB)

Ekspertyza wskazująca propozycję zaprogramowania nowych instrumentów oraz identyfikację obszarów wsparcia, jakiego może udzielić państwo dla wdrożenia Pilotażowego programu ETV Unii Europejskiej w Polsce (zrealizowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Ministra Środowiska) (plik .pdf, rozmiar: 2,64 MB)

Informacja o jednostkach weryfikujących w systemie ETV

Nazwa organizacji (kraj)

Status akredytacji

Obszary technologiczne ETV

Osoba do kontaktu

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTŚ)

Oferta JWTŚ (plik .pdf, rozmiar: 656 kB)

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) Oddział w Poznaniu

(Polska/Poland)

Akredytacja PCA nr AK 019 z 06.05.2013 r.

Wykaz zmian zakresu akredytacji nr AK 019 z 22.08.2014 r.

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby:

 • produkty wykonane z biomasy
 • recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne
 • recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane
 • separacja lub techniki sortowania odpadów stałych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, odpadów mieszanych i metali) i odzysk surowców
 • produkty otrzymane z biomasy, biopaliwa, biogaz

IETV 3: Technologie energetyczne:

 • produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii:
  • biomasy
  • słońca (kolektory, akumulatory, ogniwa fotowoltaiczne)
  • wiatru (siłownie wiatrowe)
  • wody (elektrownie, turbiny)
  • ziemi (pompy ciepła, wymienniki gruntowe, rekuperatory)
 

Ms Agnieszka Wawrzyniak,
Kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe (JWTŚ)

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) Oddział Poznań

adres:
ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań

tel. +48 61 820-33-31 wew. 262

fax +48 820-83-81

e-mail: a.wawrzyniak@itep.edu.pl

Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ZWTŚ)

Ulotka ZWTŚ (plik .zip, rozmiar: 2,4 MB)

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

(Polska/Poland)

Akredytacja PCA numer AK 020 z 22.08.2014 r.

IETV 2: Materiały, odpady i zasoby:

 • recykling przemysłowych: produktów ubocznych i odpadów
 • recykling odpadów budowlanych
 • recykling odpadów rolniczych i produktów ubocznych na cele nierolnicze
 • recykling baterii, akumulatorów i substancji chemicznych
 • separacja lub techniki sortowania odpadów stałych i odzysk surowców
 • poprawa wydajności zasobów poprzez stosowanie materiałów zastępczych
 • produkty wytworzone z biomasy (wyroby z włókien, biotworzywa, biopaliwa)

IETV 3: Technologie energetyczne:

 • produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii:
  • wiatru
  • wody
  • geotermii
  • biomasy
  • słońca
  • biogazu
 • wykorzystanie energii z biomasy, odpadów i/lub produktów ubocznych
 • ogólne technologie wydajne energetycznie:
  • mikroturbiny
  • wodór i ogniwa paliwowe
  • pompy ciepła
  • skojarzona produkcja ciepła i energii
  • dystrybucja
  • magazynowanie i odzysk energii
 • wydajność energetyczna w budownictwie
 • wydajność energetyczna procesów przemysłowych
 

Mr Bartosz Malowaniec,
Kierownik Zakładu Weryfikacji Technologii Środowiskowych
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
,

 

adres:

ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa

tel. +48 22 375-05-57

lub +48 22 375-05-07

fax +48 22 629-52-63

e-mail:

bartosz.malowaniec@ios.edu.pl

lub etv@ios.edu.pl

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Ulotka PIMOT (plik .pdf)

(Polska/Poland)

Akredytacja nr AK 021 z 01.06.2015 r.

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby:

 • produkty z biomasy do produkcji biopaliw i biotworzyw

IETV 3: Technologie energetyczne:

 • produkcja energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 • odzysk energii z odpadów (np. biopaliwa 3. generacji)
 

Mr Roman Nadratowski

Kierownik Ośrodka Jakości - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

 

adres:

ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
tel. +48 22 7777 061 do 63

kom.: +48 502 020 536

e-mail: r.nadratowski@pimot.eu

etv@pimot.org.pl

Zetom (Polska)

List intencyjny

IETV 1: Woda

Mr Jacek Przydryga 
j.przydryga@zetom.eu

CEMC - The Czech Environment management Centrer (Czechy)

Akredytacja CIPA z 13.12.2012 r.

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby

Ing. Jiři Študent

student@cemc.cz

ETA - Danmark (Dania)

Akredytacja DANAK z 10.12.2012 r.

IETV 1: Woda

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby

IETV 3: Technologie energetyczne

Mr Thomas Bruun

tb@etadanmark.dk

VTT Expert Service Ltd (Finlandia)

Akredytacja FINAS z dnia 19.12.2013 r.

IETV 1: Woda,

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby

IETV 3: Technologie energetyczne

Mr Matti Lanu
matti.lanu@vtt.fi

LNE - French National Laboratory for Metrology and Testing (Francja)

Akredytacja COFRAC z 15.12.2012 r.

IETV 1: Woda

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby

IETV 3: Technologie energetyczne

Mr Olivier Hyvernage

etv@lne.fr

RESCOLL (Francja)

Akredytacja COFRAC z 01.05.2013 r.

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby, a w szczególności: rozwój nowych materiałów; sortowanie i dobór materiałów odpadów i zasobów; postepowanie i waloryzacja materiałów odpadów i zasobów.

Ms Claire Michaud

claire.michaud@rescoll.fr

helpdesk:

etv@rescoll.eu

Certiquality (Włochy)

Akredytacja ACCREDIA z 09.04.2013 r.

IETV 1: Woda

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby

IETV 3: Technologie energetyczne,

Mr Alessandro Ficarazzo

a.ficarazzo@certiquality.it

RINA Services
(Włochy)

Akredytacja ACCREDIA z 27.02.2014 r.

IETV 1: Woda,

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby

IETV 3: Technologie energetyczne

Laura Severino
laura.severino@rina.org

Felice Alfieri
felice.alfieri@rina.org

NPL - National Physical Laboratory (Wlk. Brytania)

Akredytacja UKAS z 01.05.2013 r.

IETV 3:Technologie energetyczne, a w szczególności: technologie energetyczne w inteligentnej infrastrukturze; energooszczędne oświetlenie; technologie ogniw paliwowych; technologie energii morskiej i wiatrowej; technologie energii słonecznej

Ms Ms Sue oackley

etv@npl.co.uk

WRc - Water Research Centre (Wlk. Brytania)

Akredytacja UKAS z 02.05.2013 r.

IETV 1: Woda,

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby

Dr Leo Carswell
leo.carswell@wrcplc.co.uk

EMEC - The European Marine Energy Centre (Wlk. Brytania)

Akredytacja UKAS z dnia 16.04.2014 r.

IETV 1: Woda,

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby

IETV 3: Technologie energetyczne (włączając technologie morskie i wiatrowe)

Mr Dave Wakefield

info@emec.org.uk

BRE Global
(Wlk. Brytania)

Akredytacja UKAS z 21.08.2014 r.

IETV 2: Materiały, odpady, zasoby

IETV 3: Technologie energetyczne

Mr John Holden
holdenjg@bre.co.uk

Jednostka  Weryfikująca Technologie Środowiskowe, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Oferta JWTŚ IETU

(Polska/Poland)

Akredytacja PCA nr AK 026 z dnia 27 lipca 2016 r.

IETV I:

 • uzdatnianie wody do spożycia z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. filtracja, dezynfekcja chemiczna, zaawansowane utlenianie) oraz odsalanie wody morskiej,
 • oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. techniki separacji, oczyszczanie biologiczne, metody elektrochemiczne, małe systemy oczyszczania dla słabo zaludnionych obszarów),
 • oczyszczanie wod przemysłowej (np. dezynfekcja, filtracja, oczyszczanie).
 

Ms Izabela Ratman-Kłosińska - Kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe IETU,

adres: ul. Kossutha 6,
40-844 Katowice,
tel. (32) 254-60-31 wew. 264, tel. kom. +48 691 566 888

e-mail:

i.ratman-klosinska@ietu.pl

etv@ietu.pl