archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Cel i zasady funkcjonowania systemu ETV

Cel systemu ETV

Celem systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV - Environmental Technology Verification) jest dostarczenie niezależnej, bezstronnej i wiarygodnej informacji o innowacyjnych technologiach środowiskowych poprzez zweryfikowanie, czy efekty działania tych technologii oraz wynikające z nich korzyści dla środowiska deklarowane przez dostawców są kompletne, rzetelne i poparte wiarygodnymi danymi z badań. System ETV ma za zadanie:

Zasady funkcjonowania systemu ETV

Zasady funkcjonowania systemu ETV oraz przebieg procesu weryfikacji  opisuje Ogólny protokół weryfikacji ETV (General Verification Protocol), do pobrania ze strony Komisji Europejskiej. Program ETV wdrażany jest pod auspicjami Komisji Europejskiej, świadectwo weryfikacji ETV uznawane jest na rynkach w Europie, a docelowo także na świecie. Obecnie trwają prace nad nową  normą techniczną  ISO 14034, która ma zapewnić  podstawy dla harmonizacji i wzajemnego uznawania  rezultatów weryfikacji przeprowadzonych w ramach  systemów ETV działających w innych regionach świata  na przykład w USA, Kanadzie (ETV Canada), Japonii (Japanese pilot project of ETV), Korei Południowej (Korean New Excellent Technology (NET) & ETV Project) czy Filipinach (Philippine ETV programme).