archiwum.mos.gov.pl
06-12-2021

Więcej o EMAS

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, w ramach własnych istniejących struktur i uregulowań prawnych wprowadzają szereg form zachęt dla organizacji zarejestrowanych w EMAS, m.in. w charakterze:

Bezpośrednie korzyści dla organizacji uczestniczących w EMAS:

Kliknij, aby przejść na oficjalną stronę EMAS w Polsce.