archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Usuwanie drzew i krzewów

Informacje dotyczące wycinki drzew i krzewów znaleźć można na poniższej stronie:

https://www.gdos.gov.pl/nowe-przepisy-dotyczace-zadrzewien