archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Konwencje międzynarodowe

Wspólna ochrona przyrody prowadzona przez wiele państw może być o wiele bardziej skuteczna niż samodzielne działania poszczególnych krajów. Dlatego Polska jest stroną kilku konwencji mających na celu ochronę różnorodności biologicznej.