archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Polityka klimatyczna

Informacje w tym dziale obejmują dwa obszary:

W zakresie UNFCCC szczególną uwagę poświęcono kwestiom znaczenia działań na rzecz ochrony klimatu i stanu negocjacji nowego globalnego porozumienia w zakresie ochrony klimatu, w tym inicjatyw podejmowanych przez Polskę.