archiwum.mos.gov.pl
06-12-2021

Planowanie gospodarki odpadami

Dział obejmuje interpretację przepisów prawa, wytyczne do sporządzania krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie odpadów komunalnych i wytyczne do opracowania sprawozdań z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Plany gospodarki odpadami

Interpretacja przepisów

Ekspertyzy i wytyczne

Sprawozdania