archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Odpady opakowaniowe

Materiały:

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Informacja dotycząca zawartych porozumień

  1. Zbiorcze zestawienie informacji dotyczących funkcjonowania porozumień pomiędzy izbami gospodarczymi a marszałkami województw za 2014
  2. Zbiorcze zestawienie informacji dotyczących funkcjonowania porozumień pomiędzy izbami gospodarczymi a marszałkami województw za 2015
  3. Zbiorcze zestawienie informacji dotyczących funkcjonowania porozumień pomiędzy izbami gospodarczymi a marszałkami województw za 2016
  4. Zbiorcze zestawienie informacji dotyczących funkcjonowania porozumień pomiędzy izbami gospodarczymi a marszałkami województw za 2017

Interpretacja przepisów

Strona jest obecnie aktualizowana.