archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzory wniosków o wpis do rejestru

Wzory wniosków znajdują się w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl):

Wzory wniosków wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru (Dz. U. z 2015 r. poz. 2055).

Rejestr przedsiębiorstw i operatorów.