archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Wzór sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych

Obowiązek przekazywania sprawozdań na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych (Dz. U. poz. 67), wynika z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) i dotyczy podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009. Sprawozdania należy przekazywać do wyspecjalizowanej jednostki (http://www.ichp.pl/bowoik-aktualnosci) do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

Wzór sprawozdania (plik .docx, rozmiar: 71,9 kB)