archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Wzór formularza sprawozdania dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych

Obowiązek przekazywania sprawozdań na podstawie wzoru określonego w załączniki nr 1 do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 88), wynika z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881). Sprawozdania wg. tego wzoru przekazują podmioty:

Sprawozdania sporządza się w formie formularzy mających postać dokumentów elektronicznych, w trybie bezpośredniego połączenia z bazą danych (prowadzoną przez wyspecjalizowaną jednostkę - https://dbbds.ichp.pl) do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

Wzór sprawozdania (plik .docx, rozmiar: 84,5 kB)