archiwum.mos.gov.pl
26-05-2019

Wzór formularza sprawozdania dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych dla jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązek przekazywania sprawozdań na podstawie wzoru określonego w załączniki nr 2 do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 88), wynika z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881). Sprawozdania wg tego wzoru przekazują podmioty, będące jednostkami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzór sprawozdania dla MON (plik .docx, rozmiar: 81,2 kB)