archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Konwencje i inicjatywy międzynarodowe

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)

Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej

Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci

Koalicja na rzecz klimatu i czystego powietrza (CCAC)