archiwum.mos.gov.pl
13-06-2021

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Resortem koordynującym wdrażanie idei GOZ w Polsce jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które prowadzi prace nad stworzeniem Mapy Drogowej Transformacji w kierunku  GOZ w Polsce.

Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, resortu współpracującego z MPiT we wdrażaniu GOZ, w 2017 roku powstał program pilotażowy pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie, finansowany ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pilotaż dedykowany dla 5 polskich gmin będzie realizowany do 2020 roku.

Narzędziem prawnym UE wspierającym przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym ma być tzw. Pakiet odpadowy, czyli nowelizacja 6 dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami.