archiwum.mos.gov.pl
21-04-2021

Odmetanowanie pokładów węgla

Link do opracowania: Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi - ocena zastosowania w warunkach złożowych i górniczych GZW wraz z odwierceniem otworu badawczego - przedsięwzięcie realizowane ze środków NFOŚiGW w ramach zadań PSG