archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Wykaz podmiotów kwalifikowanych

Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.) - przejdź do strony serwisu BIP Ministerstwa Środowiska, żeby zobaczyć wykaz podmiotów kwalifikowanych.