archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Ogłoszenia o możliwości składania wniosków na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów), zgodnie z art. 28i ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Ogłoszenia o możliwości składania wniosków na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów), zgodnie z art. 28i ustawy Prawo geologiczne i górnicze opublikowane w latach 2015-2016 są dostępne w dziale Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia itp.

Wcześniejsze ogłoszenia są dostępne na stronie archiwalnej Ministerstwa Środowiska.