archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Komunikaty w sprawie procedury porównania wniosków w trybie art. 46 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tzw. open door)

Komunikaty rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielenia i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów opublikowane w latach 2015-2016 są dostępne w dziale Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia itp.

Wcześniejsze komunikaty są dostępne na stronie archiwalnej Ministerstwa Środowiska.