archiwum.mos.gov.pl
21-04-2021

Koncesje i wnioski koncesyjne

W tym dziale znajdują się informacje o złożonych wnioskach koncesyjnych i udzielonych przez Ministra Środowiska koncesjach dotyczących:

  • ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego,
  • węgla kamiennego i węgla brunatnego,
  • wód leczniczych i termalnych, solanek oraz torfów leczniczych,
  • kopalin chemicznych, skalnych i metali,
  • bezzbiornikowego magazynowania substancji,
  • składowania odpadów w górotworze.

Informacja o wnioskach koncesyjnych, koncesjach na wydobywanie wód leczniczych, termalnych, solanek i torfów leczniczych oraz innych decyzjach wydanych przez marszałków województw i starostów powiatowych jest dostępna na stronie archiwalnej Ministerstwa Środowiska.