archiwum.mos.gov.pl
26-05-2019

Informacje dla przedsiębiorców

Zasady i informacje dotyczące użytkowania górniczego

Informacja dotycząca opłat dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, w tym wzory druków informacji dotyczącej opłat

Informacja dotycząca opłaty skarbowej

Informacja na temat postępowania kwalifikacyjnego

Informacja w sprawie zmian wynikających z kontroli Najwyższej Izby Kontroli (plik .pdf, rozmiar: 1,20 MB)

Informacja do przedsiębiorców naftowych dotycząca zmiany zasad udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

Informacja dotycząca organu administracji geologicznej właściwego w sprawach zatwierdzania dokumentacji geologicznych przedstawiających wyniki prac wykonanych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopalin wydanych przez Ministra Środowiska (plik .pdf, rozmiar: 1,60 MB)

Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 lipca 2013 r. odnośnie do zasad stosowania § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (plik .pdf, rozmiar: 1,40 MB)

Stanowisko Ministerstwa Środowiska dotyczące udostępniania danych zawartych w Banku Hydro i innych bazach danych hydrogeologicznych (plik .pdf, rozmiar: 2,70 MB)