archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Badania świadomości ekologicznej

Cel i zakres badań

To cykliczne badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków realizowanych w ramach nowego wieloletniego programu badawczego Ministerstwa Środowiska. Program został zainicjowany w 2011 r. pogłębionym badaniem (tzw. badanie eksploracyjne). Następne pomiary (tzw. badania trackingowe) planowane są do realizacji corocznie, co ma umożliwić śledzenie dynamiki zmian świadomości i programowanie działań m.in. w zakresie edukacji ekologicznej (projekty ekologiczne, w tym ogólnopolskie kampanie społeczne).

Pomiary dokonywane są pod koniec każdego roku na próbie około 1000 dorosłych Polaków. Badana jest świadomość ekologiczna i zachowania ekologiczne Polaków m.in. w następujących obszarach:

Wyniki badań

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (badanie trackingowe 2018 r.) (plik .pdf, rozmiar 7,3 MB)

Jednotematyczne badanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski - Gospodarka odpadami, 2017 r.  (plik .pdf, rozmiar: 1,72 MB)

Jednotematyczne badanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski - Jakość powietrza, 2017 r. (plik .pdf, rozmiar: 1,94 MB)

Jednotematyczne badanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski - Budownictwo drewniane (plik .pdf, rozmiar: 1,86 MB)

Raport z analizy badań świadomości, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polsce w latach 2009-2015 (plik .pdf, rozmiar: 903 kB)

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (badanie trackingowe 2014) (plik .pdf, rozmiar: 2,6 MB)

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (badanie trackingowe 2013) (plik .pdf, rozmiar: 5,1 MB)

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (badanie trackingowe 2012) (plik .pdf, rozmiar: 1,4 MB)

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (badanie trackingowe 2011) (plik .pdf, rozmiar: 1,8 MB)