archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w Ministerstwie Środowiska to przede wszystkim: kampanie społeczne, badania opinii publicznej oraz inne działania pokazujące, jak chronić przyrodę.

Z przeprowadzonych na nasze zlecenie badań świadomości wynika, że Polacy zaczynają interesować się przyrodą. Wciąż istnieje jednak silna potrzeba prowadzenia kampanii społecznych podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Rozumiejąc potrzebę szerokiej edukacji ekologicznej, nasze projekty kierujemy do wszystkich grup wiekowych.

Zachęcamy do korzystania z naszych materiałów o ochronie przyrody i brania udziału w konkursach i wydarzeniach ekologicznych.