archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Struktura organizacyjna

Gabinet Polityczny Ministra

Szef Gabinetu Politycznego Ministra: Przemysław Bednarski

Sekretariat: tel. (22) 36-92-205, faks (22) 36-92-347

E-mail: Gabinet.Polityczny.Ministra@mos.gov.pl

 

Departament Edukacji i Komunikacji

Dyrektor: Magdalena Słoma

Zastępca Dyrektora: Monika Grądzka

Sekretariat: tel. (22) 36-92-350, faks: (22) 36-92-387

E-mail: Departament.Edukacji.i.Komunikacji@mos.gov.pl

 

Departament Ekonomiczny

Dyrektor: Hanna Pawłowicz

Zastępca Dyrektora: Joanna Urbaniak

Sekretariat: tel. (22) 36-92-469, faks (22) 36-92-455

E-mail: Departament.Ekonomiczny@mos.gov.pl

 

Departament Funduszy Ekologicznych

Dyrektor: Joanna Książek-Wieder

Zastępca Dyrektora: Piotr Bogusz

Zastępca Dyrektora: Marta Mazurkiewicz

Sekretariat: tel. (22) 36-92-823, faks (22) 36-92-629

E-mail: Departament.Funduszy.Ekologicznych@mos.gov.pl

 

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

Dyrektor: Piotr Nowak

Zastępca Dyrektora: Rafał Misztal

Zastępca Dyrektora: Jolanta Maj

Sekretariat: tel. (22) 36-92-449, faks (22) 36-92-460

E-mail: DGK@mos.gov.pl

 

Departament Gospodarki Odpadami

Dyrektor: Magda Gosk

Zastępca Dyrektora: Bogusława Brzdąkiewicz

Zastępca Dyrektora: Marta Tran

Sekretariat: tel. (22) 36-92-262, faks (22) 36-92-795

E-mail: Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl

 

Departament Leśnictwa

Dyrektor: Jacek Sagan

Zastępca Dyrektora: Tomasz Zygmont

Zastępca Dyrektora: Janusz Łogożny

Sekretariat: tel. (22) 36-92-550, faks (22) 36-92-290

E-mail: Departament.Lesnictwa@mos.gov.pl

 

Departament Nadzoru Geologicznego

Dyrektor: Danuta Czerniawska

Zastępca Dyrektora: Michał Nowosielski

Sekretariat: tel. (22) 36-92-756, faks (22) 36-91-145

E-mail: Departament.Nadzoru.Geologicznego@mos.gov.pl

 

Departament Ochrony Powietrza i Klimatu

Dyrektor: Agnieszka Sosnowska

Zastępca Dyrektora: Paweł Różycki

Zastępca Dyrektora: Marta Wasek

Sekretariat: tel. (22) 36-92-327, faks (22) 36-92-217, 463

E-mail: Departament.Ochrony.Powietrza.i.Klimatu@mos.gov.pl

 

Departament Ochrony Przyrody

Dyrektor: Agnieszka Dalbiak

Zastępca Dyrektora: Wojciech Hurkała

Sekretariat: tel. (22) 36-92-479, faks (22) 36-91-159

E-mail: Departament.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl

 

Departament Polityki Surowcowej i Analiz

Dyrektor: Monika Chryplewicz-Kałwa

Zastępca Dyrektora: Tomasz Ryba

Sekretariat: tel. (22) 36-92-796, faks (22) 36-91-145

E-mail: Departament.Polityki.Surowcowej.i.Analiz@mos.gov.pl

 

Departament Prawny

Dyrektor: Agnieszka Chilmon 

Zastępca Dyrektora: Anna Kozińska-Żywar

Sekretariat: tel. (22) 36-92-486, faks (22) 36-92-288

E-mail: Departament.Prawny@mos.gov.pl

 

Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

Dyrektor: Tomasz Kończyło

Sekretariat: tel. (22) 36-92-070, faks (22) 36-91-142
E-mail: DSO@mos.gov.pl

Departament Zarządzania Środowiskiem

Dyrektor: Sławomir Gurtowski

Zastępca Dyrektora: Małgorzata Typko

Sekretariat: tel. (22) 36-92-472, faks (22) 36-92-473

E-mail: Departament.Zarzadzania.Srodowiskiem@mos.gov.pl

 

Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Dorota Białczak 

Zastępca Dyrektora: Szymon Tumielewicz

Zastępca Dyrektora: Bożena Adamska

Zastępca Dyrektora: Konstancja Piątkowska

Sekretariat: tel. (22) 36-92-255, faks (22) 36-92-263

E-mail: Departament.Zrownowazonego.Rozwoju.i.Wspolpracy.Miedzynarodowej@mos.gov.pl

 

Biuro do spraw Organizacji Konferencji COP24

Dyrektor: Marek Szczypek

Zastępca Dyrektora: Krzysztof Smoleń

Sekretariat: tel. (22) 36-92-232

 

Biuro do spraw Prezydencji Konferencji Stron

Dyrektor: Paweł Leszczyński

Zastępca dyrektora: Grzegorz Grobicki

 

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor: Aleksandra Plucińska

Zastępca Dyrektora: Joanna Kowalczys

Zastępca Dyrektora: Andrzej Smoliński

Sekretariat: tel. (22) 36-92-523, faks (22) 36-92-524

E-mail: Biuro.Dyrektora.Generalnego@mos.gov.pl

 

Biuro Finansowe

Dyrektor: Agnieszka Wierchowiec

Sekretariat: tel. (22) 36-92-732, faks (22) 36-92-801

E-mail: Biuro.Finansowe@mos.gov.pl

 

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Dyrektor: Małgorzata Dorota Keller-Boroszko

Sekretariat: tel. (22) 36-92-432, faks (22) 36-92- 499

E-mail: Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@mos.gov.pl

 

Biuro Ministra

Dyrektor: Bartosz Nieścior

Zastępca Dyrektora: Małgorzata Hirszel

Sekretariat: tel. (22) 36-92-353, faks (22) 36-92-753

E-mail: Biuro.Ministra@mos.gov.pl