archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Patronaty honorowe

Uzyskanie patronatu Ministra Środowiska to wyróżnienie honorowe. Przedsięwzięcia obejmowane patronatem powinny mieć zasięg ogólnopolski lub w wyjątkowych przypadkach – ponadwojewódzki.

W celu ubiegania się o patronat Ministra Środowiska, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie organizator przedsięwzięcia powinien:

Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w komitecie honorowym danego przedsięwzięcia.

Uzyskanie patronatu nie oznacza wsparcia finansowego ani organizacyjnego ze strony Ministerstwa Środowiska.