archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Kierownictwo

Grzegorz Mroczek, Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny

Grzegorz Mroczek

 

Urodzony w 1972 roku w Otwocku.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe z administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW.

W latach 1996 – 1999 pracował w Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie, a od 1999 do 2005 w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Orzecznictwa, p.o. Dyrektora Departamentu Stowarzyszeń, Dyrektora Biura Ewidencji i Archiwum.

W latach 2005 - 2006 był Dyrektorem Generalnym Urzędu Transportu Kolejowego, następnie do roku 2013 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

We wrześniu 2013 r. został Zastępcą Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W lutym 2014 r. rozpoczął pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora, a następnie Dyrektora Biura Administracyjnego w MSiT.

W lutym 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Od sierpnia 2017 r. do stycznia 2018 r. pełnił obowiązki radcy ministra w Ministerstwie Sportu.