Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Zakres studium


Zakresy Studium Wykonalności

plik pdf Zakres Studium Wykonalności dla działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM

plik pdf Zakres Studium Wykonalności dla działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

plik pdf Zakres Studium Wykonalności dla działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych - typ projektów: REKULTYWACJA SKŁADOWISK

Zakres Studium Wykonalności dla działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich dla projektów z zakresu:
-
plik pdf rekultywacji terenów
-
plik pdf zabezpieczenia/stabilizacji osuwisk
-
plik pdf modernizacji i budowy umocnień brzegowych


 


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352657 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare