Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Błędy we wnioskachBłędy najczęściej popełniane przez beneficjentów przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej – podsumowanie doświadczeń z naborów konkursowych w ramach priorytetów I i II POIiŚ przeprowadzonych w 2008 roku.

Wnioski o dofinansowanie składane w ramach priorytetów I  - III POIiŚ w pierwszej kolejności oceniane na podstawie o kryteriów formalnych.
W przypadku uzyskania pozytywnej oceny formalnej, projekt podlega ocenie pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia. Ostateczna ocena projektu odbywa się na podstawie  kryteriów merytorycznych II stopnia.

Na każdym etapie oceny, jeżeli chociaż jedno kryterium nie jest spełnione, a projekt w tym zakresie jest możliwy do poprawy, Wnioskodawca wzywany jest pisemnie do poprawy/uzupełnienia projektu. Wezwanie określa jakie kryterium nie zostało spełnione oraz sposób poprawy wniosku. W przypadku niedokonania uzupełnienia/poprawy zgodnie z wezwaniem w wyznaczonym terminie, wniosek podlega odrzuceniu, bądź w szczególnych przypadkach jest rekomendowany do dofinansowania warunkowo.

Poniżej prezentujemy błędy najczęściej popełniane przez beneficjentów w podziale na etapy oceny, w ramach których błędy te zostały wykryte przez oceniających wnioski.


Ocena wniosków wg kryteriów formalnych

 

Ocena wniosków wg kryteriów merytorycznych I stopnia

Ocena wniosków wg kryteriów merytorycznych II stopnia
Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare