Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

przyroda

Ochronę przyrody w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ochrona przyrody polega na: zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, takich jak: dziko występujące rośliny, zwierzęta i grzyby; roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; siedlisk przyrodniczych; siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; krajobrazu; zieleni w miastach i wsiach;  zadrzewień.

Organami ochrony przyrody w Polsce są:

 • minister właściwy do spraw środowiska (przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody);
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 • wojewoda;
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska;
 • starosta;
 • wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Więcej informacji w zakresie ochrony gatunków rodzimych oraz kwestie związane z gatunkami niebezpiecznymi i inwazyjnymi, zadrzewieniami oraz odpowiednimi wnioskami i opłatami w tym zakresie, a także informacje o pozostałych poza parkami narodowymi formach ochrony przyrody, dostępne są na stronie GDOŚ.

NATURA 2000

parki narodowe

System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce (CHM)

międzynarodowa ochrona przyrody - konwencje przyrodnicze, Unia Europejska


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352657 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare