Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wiceminister Mazurek o wykorzystaniu środków unijnych na ochronę środowiska

„Inwestując w środowisko, inwestujesz w swoją przyszłość” to hasło przewodnie dwudniowej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów środowiskowych w ramach POIiŚ 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Bydgoszczy, wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

„Dzięki środkom z Programu Infrastruktura i Środowiska realizowanych jest w Polsce wiele ważnych inwestycji służących m.in. ochronie środowiska i poprawie jakości życia obywateli.  Są to np. projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej,  ochrony przyrody czy poprawy jakości środowiska miejskiego” – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów o łącznej wartości wynoszącej 23 606 061 757,71 zł. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania UE wynosi 12 922 370 043,63 zł. Stanowi to 85% dostępnych dla sektora środowiska środków.

Dzięki wspartym dotychczas projektom możliwe będzie osiągnięcie m.in. następujących efektów:

 • zmagazynowanie prawie 3 mln m3 wody dzięki realizacji przedsięwzięć związanych z małą retencją,
 • objęcie 1,4 mln osób ochroną przeciwpowodziową, poprzez budowę i modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej,
 • budowa lub modernizacja 8 zakładów zagospodarowania odpadów oraz 48 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługujących prawie 4,7 mln osób,
 • budowa lub modernizacja 208 oczyszczalni ścieków komunalnych, a także ponad 5,1 tys. km sieci kanalizacyjnej, w wyniku czego podłączono do sieci prawie 360 tys. nowych użytkowników, oraz objęcie łącznie prawie 3,1 mln osób ulepszonym systemem oczyszczania ścieków,
 • objęcie działaniami ochronnymi siedlisk na obszarze ponad 35 tys. ha,
 • wsparcie ośrodków edukacji ekologicznej w 13 Parkach Narodowych,
 • objęcie rekultywacją prawie 176 ha zdegradowanych i zanieczyszczonych gruntów w miastach,
 • zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w miastach o ponad 705 ha.

O programie Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce. Środki w jego ramach przeznaczane są między innymi na: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, realizowane w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, za której wdrażanie odpowiada Ministerstwo Środowiska, przewidziano kwotę 3 508 174 166 euro ze środków Funduszu Spójności. W ramach osi realizowane są następujące działania:

 • 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,
 • 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
 • 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
 • 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Powrót do góry