Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Aktywne 2 lata w resorcie środowiska

Polska organizatorem najważniejszego, międzynarodowego szczytu klimatycznego, reforma gospodarki wodnej oraz rozdysponowanie 9 mld zł na ekologiczne projekty – to tylko przykłady działań, które zostały podjęte w resorcie środowiska w ciągu ostatnich 2 lat.

„To były dobre 2 lata, podczas których resort środowiska konsekwentnie realizował program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Działaliśmy na rzecz udostępniania zasobów przyrodniczych dla społeczeństwa, by stymulowały one rozwój gospodarczy i dawały miejsca pracy” – mówi prof. Jan Szyszko.

Polska organizatorem COP24

To właśnie z inicjatywy prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, w grudniu 2018 r. w Polsce odbędzie się najważniejszy, międzynarodowy szczyt ONZ dotyczący polityki klimatycznej – COP24. W wydarzeniu weźmie udział ok. 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

„Wybór naszego kraju na gospodarza COP24 stanowi o dużym zaufaniu do Polski na arenie międzynarodowej” – mówi prof. Jan Szyszko.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet, który ma być przyjęty w Polsce, umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy globalną politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Reforma gospodarki wodnej

Resort środowiska przygotował nową ustawę Prawo wodne, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

„Celem przepisów jest przede wszystkim stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania zasobami wodnymi w Polsce, w tym usprawnienie finansowania inwestycji przeciwpowodziowych. Regulacje te umożliwią naprawę wieloletnich zaniedbań w sektorze gospodarki wodnej” – wyjaśnia prof. Jan Szyszko.

„Powołany zostanie także organ, którego jednym z głównych zadań będzie dbanie o racjonalne, uzasadnione ekonomicznie ceny wody i odprowadzania ścieków komunalnych” – dodaje.

Przywracamy zdrowie Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Polski oraz unikat pod względem bioróżnorodności w skali całej Europy. Resort środowiska podjął działania ochronne, których celem jest zahamowanie gradacji kornika drukarza oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Puszczy i turystom.

„Ministerstwo Środowiska oraz Lasy Państwowe robią wszystko, by osiągnąć wspólny cel, jakim jest przywrócenie zdrowia Puszczy Białowieskiej oraz aby przyszłe pokolenia mogły podziwiać ją piękną, różnorodną i żywą” – mówi minister środowiska.

Poprawa jakości powietrza

Najważniejszym priorytetem dla resortu środowiska do realizacji w zakresie poprawy jakości powietrza jest ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji, czyli emisji powodowanej przez bardzo małe, lokalne kotłownie.

„Do tej pory, dzięki współpracy międzyresortowej, udało się m.in. przyjąć strategiczne rozporządzenie w sprawie norm emisji dla kotłów, o którym mówi m.in. przygotowany w Ministerstwie Środowiska Krajowy Program Ochrony Powietrza. Oznacza to, że od lipca przyszłego roku w sprzedaży będą dostępne tylko piece spełniające najwyższe wymagania ekologiczne” – mówi prof. Jan Szyszko.

„Aby poprawić jakość powietrza, niezbędne jest także wsparcie finansowe dla tego typu inwestycji. Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 2020 r. wydamy 10 mld zł na ten cel” – dodaje minister środowiska.

„Będziemy finansować, między innymi, rozwój sieci ciepłowniczych, gdyż to jeden z najskuteczniejszych sposobów walki ze smogiem”.

Ministerstwo Środowiska prowadziło także działania edukacyjne. Opracowaliśmy dla obywateli m.in. „Poradnik-czyste ciepło w moim domu z paliw stałych”. Zawiera on informacje dot. m.in. pozyskiwania środków finansowych na wymianę starych pieców na urządzenia przyjazne środowisku.

Rozwój energii geotermalnej

Realizacja działań na rzecz poprawy jakości powietrza odbywa się także poprzez rozwój geotermii. Inwestycje w tym sektorze wspiera NFOŚiGW.

„Energia geotermalna jest całkowicie bezemisyjna, a ponadto niezależna od wiatru czy słońca. Źródła geotermalne w Polsce są unikatowe i przewyższają wielokrotnie nasze zapotrzebowanie. Dlatego powinniśmy aktywnie inwestować w geotermię, co jest również priorytetem z punktu widzenia spełnienia naszych zobowiązań w zakresie polityki klimatycznej” – podkreśla minister środowiska.

Uporządkowanie gospodarka odpadami

W 2017 r. Ministerstwo Środowiska wprowadziło w całym kraju jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na 4 frakcje (papier, metal/plastik, szkło, odpady biodegradowalne).

„Dzięki temu zyskamy dobrej jakości surowiec, który będzie mógł trafić do recyklingu. Pamiętajmy, że Polska do roku 2020 musi osiągnąć 50 proc. recyklingu odpadów komunalnych” – wyjaśnia minister.

Ponadto, Ministerstwo Środowiska przygotowało przepisy, które mają doprowadzić do zmniejszenia zużycia toreb plastikowych na zakupy. Obecnie w Polsce zużywamy ok. 11 mld foliówek rocznie. Cykl życia takiej torby jest niezwykle krótki i wynosi z reguły kilkanaście minut, czyli tyle ile trwa pokonanie drogi z zakupami ze sklepu do domu. Następnie torby foliowe stają się odpadem, który zanieczyszcza środowisko.

Obowiązek ograniczenia foliówek wynika z przepisów Unii Europejskiej. Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało odpowiednie przepisy dotyczące opłaty recyklingowej. W rozporządzeniu Ministra Środowiska ustalono, że będzie ona wynosić 20 groszy za foliówkę. Bezpłatne pozostaną natomiast bardzo lekkie torby na zakupy (o grubości poniżej 15 mikrometrów), tzw. zrywki służące np. do pakowania mięsa.

„Opłaty recyklingowej można bardzo łatwo uniknąć, wybierając torbę wielokrotnego użytku. W ten sposób będziemy także chronić środowisko naturalne” – wyjaśnia minister środowiska.

9 mld zł na ekologiczne inwestycje z POIiŚ

Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za realizację II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Dotychczas, ze środków tych  rozdysponowaliśmy już 9 mld zł na ekologiczne projekty.

„Pieniądze zostaną przeznaczone, między innymi, na budowę nowych oczyszczalni ścieków oraz tworzenie parków w miastach. Chcemy, by te inwestycje bezpośrednio przełożyły się na poprawę jakości życia mieszkańców” – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Miliardy złotych na ochronę środowiska z NFOŚiGW

Ekologiczne inwestycje realizowane są także dzięki dofinansowaniu udzielanemu przez podległy Ministerstwu Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2016-2017 NFOŚiGW zawarł 718 umów na kwotę dofinansowania 11,8 mld zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na rozbudowę sieci ciepłowniczych czy inwestycje wodno-ściekowe.

Narodowy Fundusz udostępnił także Bankowi Ochrony Środowiska ok. 40 mln zł z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Program ten jest kolejnym programem wspierającym rozwój energetyki obywatelskiej.

Zmiana ustawy o lasach

W resorcie środowiska została przygotowana ustawa umożliwiającej ochronę polskich lasów przed obcym kapitałem. Prawo pierwokupu mają Lasy Państwowe. Tym samym możliwe jest powiększenie areału zasobów naturalnych jakimi są lasy państwowe, a także poprawa stanu i kondycji lasów.

„Zebraliśmy ponad 3 mln podpisów obywateli w obronie polskich lasów i polskiej ziemi, dzięki czemu nie trafią one w obce ręce” – zaznaczył.

„Efekty te są istotne z punktu widzenia całego społeczeństwa, ponieważ sprzyjają trwałości lasów i bezpieczeństwu ekologicznemu kraju” – dodał.

Sadzimy lasy

Lesistość Polski stale się zwiększa. Jesteśmy w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów, które zajmują obecnie blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju.

„To zasługa, między innymi, nadzorowanych przez Ministerstwo Środowiska Lasów Państwowych. Rocznie sadzą one około pół miliarda drzew, czyli tysiąc drzew na minutę” – wyjaśnia minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Zwalczanie ASF

Ministerstwo Środowiska współpracuje także z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. walki z ASF.

„Działamy na rzecz rozrzedzania populacji dzika na zarażonych terenach. Dzięki temu zmniejsza się liczba ognisk zachorowań na ASF” – wyjaśnia minister środowiska.

Z inicjatywy Ministra Środowiska NFOŚiGW przeznaczy ponadto 5 mln zł na stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem i unieszkodliwianiem tusz dzików. W ramach tego działania zakupionych zostanie od 200 do 250 chłodni w około 120 lokalizacjach, w których istnieje ryzyko wystąpienia wirusa ASF.

Udostępniamy Polakom zasoby przyrodnicze

Resort środowiska podjął także działania, aby na polskie stoły trafiały produkty najwyższej jakości, zdrowe, wolne od GMO, pochodzące z polskich pól i lasów. W tym celu nadzorowane przez Ministerstwo Środowiska – Lasy Państwowe – otworzyły pierwszy sklep z dziczyzną oraz produkowanymi domowymi metodami przetworami z jagód i grzybów. Wkrótce planowane są dalsze inwestycje w tym obszarze.

Powrót do góry