archiwum.mos.gov.pl
26-05-2019

Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO

Przypominamy, że 28 lutego br. mija termin złożenia sprawozdań, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [1] w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za poprzedni rok.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?

Od dnia 1 stycznia 2018 r . sprawozdanie za rok 2017 należy składać na nowym formularzu w Bazie Danych ze Sprawozdań, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r., za pomocą elektronicznego formularza poprzez (BDS).

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdań są dostępne na stronie internetowej wyspecjalizowanej jednostki, tj. Instytutu Chemii Przemysłowej.

Przypisy:

[1] Dz. U. z 2017 r. poz. 1951.