archiwum.mos.gov.pl
07-12-2019

Wiceminister Mazurek o wykorzystaniu środków unijnych na ochronę środowiska

„Inwestując w środowisko, inwestujesz w swoją przyszłość” to hasło przewodnie dwudniowej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów środowiskowych w ramach POIiŚ 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Bydgoszczy, wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

„Dzięki środkom z Programu Infrastruktura i Środowiska realizowanych jest w Polsce wiele ważnych inwestycji służących m.in. ochronie środowiska i poprawie jakości życia obywateli.  Są to np. projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej,  ochrony przyrody czy poprawy jakości środowiska miejskiego” – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

Ze środków POIiŚ wsparto dotychczas 714 projektów o łącznej wartości wynoszącej 23 606 061 757,71 zł. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania UE wynosi 12 922 370 043,63 zł. Stanowi to 85% dostępnych dla sektora środowiska środków.

Dzięki wspartym dotychczas projektom możliwe będzie osiągnięcie m.in. następujących efektów:

O programie Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce. Środki w jego ramach przeznaczane są między innymi na: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, realizowane w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, za której wdrażanie odpowiada Ministerstwo Środowiska, przewidziano kwotę 3 508 174 166 euro ze środków Funduszu Spójności. W ramach osi realizowane są następujące działania:

wiceminister środowiska Sławomir Mazurek