archiwum.mos.gov.pl
08-04-2020

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze „Poręba – Tarnawa”

Kliknij, aby zobaczyć treść komunikatu