archiwum.mos.gov.pl
15-09-2019

Przekazywanie informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku przekazywania informacji geologicznej są dostępne w dziale Informacja geologiczna.