archiwum.mos.gov.pl
26-05-2019

Rozporządzenie nr 333/2014 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r.

Celem projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty jest osiągnięcie w opłacalny sposób od roku 2020 docelowego średniego poziomu emisji w wysokości 95 g dwutlenku węgla/km dla nowego parku samochodowego.

Tekst rozporządzenia jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej.