archiwum.mos.gov.pl
26-05-2019

Najczęściej zadawane pytania dot. interpretacji przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. interpretacji przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Przydział uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną.

 

Kliknij, aby pobrać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (plik .pdf, rozmiar: 336 KB)