archiwum.mos.gov.pl
26-05-2019

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015

Dokument jest dostępny na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Kliknij, aby pobrać dokument "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015"