Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Nowy Nabór

PILNE! Informacje na temat nowego naboru wniosków o dofinansowanie.

Minister Środowiska, podaje do powszechnej wiadomości informację o rozpoczęciu naboru dla Programu Pomocowego uruchomionego na podstawie Porozumienia między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskie, podpisanego dnia 2 lutego 2005 roku (Monitor Polski nr 28 poz. 387).

Program Pomocowy Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMU) na rzecz zmniejszania obciążeń środowiska za granicą, z którego o dofinansowanie mogą się ubiegać także projekty w Polsce, ma dwa docelowe kierunki:

 • Bezpośrednie, mierzalne oddziaływanie na środowisko, w tym w szczególności zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i wody, lub
 • Prezentowanie działań gospodarczych na rzecz poprawy ochrony klimatu, w tym w szczególności zmniejszanie emisji dwutlenku węgla oraz zastępowanie kopalnych źródeł energii przez odnawialne źródła energii.

Dofinansowaniu mogą ulec projekty mieszczące się w jednym z powyższych kierunków, a także – co do zasady – będące projektami inwestycyjnymi polegającymi na budowie nowych obiektów.

Przy obliczaniu dofinansowania za koszty niekwalifikowane uważane są:

 1. Koszty nabycia nieruchomości gruntowych,
 2. Podatek od towarów i usług (o ile beneficjent może go odliczyć),
 3. Koszty finansowania wnioskodawcy, na co składają się między innymi opłaty bankowe, opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego,
 4. opłaty takie jak opłaty notarialne, koszty prac planistycznych, pozwoleń, ekspertyz oraz koszty reklamy i promocji.

O dofinansowanie mogą się ubiegać beneficjenci należący do sektora publicznego a także inni, zgodnie z przepisami prawa regulującymi pomoc publiczną. Szczególnie uwzględniany przy wyborze projektów będzie efekt multiplikatora, tj. możliwość przenoszenia działań zaprojektowanych w projekcie na obszary o sytuacji porównywalnej oraz ekonomiczna strona przedsięwzięcia.

Przewidywana intensywność pomocy wahać się będzie w granicach 30% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zależności od projektu. Liczba beneficjentów i ostateczna intensywność udzielonej pomocy zależy od możliwości budżetowych partnera niemieckiego i środków znajdujących się w puli BMU. Dofinansowanie udzielone zostanie w formie dotacji do odsetek od pożyczek udzielonych przez bank KfW Bankengruppe lub w postaci dotacji bezzwrotnej.

Dodatkowe kryteria określone są w Porozumieniu z dnia 2 lutego 2005 roku oraz w dokumentach publikowanych na stronie internetowej Programu:

http://www.bmu.de/english/economy_innovation/pilot_projects_abroad/doc/5684.php
http://www.bmu.de/english/economy_innovation/pilot_projects_abroad/doc/5695.php

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami podanymi na wyżej podanych stronach.

Wnioski należy składać w formie wypełnionych formularzy dostępnych w języku polskim i niemieckim na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w terminie do 30 czerwca 2011 roku do Departamentu Instrumentów Finansowych w Ministerstwie Środowiska. W wypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską i niemiecką wniosku, pod uwagę bierze się treść wersji niemieckiej. Termin końcowy do składania wniosków upływa 30 czerwca 2011 roku. Formularze do ściągnięcia znajdują się tutaj.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów: 22 57 92 779 oraz 22 57 92 772, jak również na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://archiwum.mos.gov.pl/ w zakładce „Programy”. W tym miejscu znajdują się przygotowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Minister Środowiska zastrzega, iż wybór wniosków do dofinansowania, jak również ostateczna wysokość i intensywność dofinansowania pozostają w gestii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec, do którego zostaną skierowane wszystkie wnioski spełniające wymagania formalne niezwłocznie po ich wstępnej analizie.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Łukasz Ostrowski

Informację wprowadził/a: Łukasz Ostrowski

Data wytworzenia informacji: 2011-01-14

Data udostępnienia informacji: 2011-01-14

Ilość wyświetleń dokumentu: 33,558

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-01-14 14:27:01: Nowy Nabór [utworzenie dokumentu] Łukasz Ostrowski 2011-01-14 14:27:01
2 wersja z dnia 2011-01-14 14:29:15: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-01-14 14:29:15
3 wersja z dnia 2011-01-19 15:34:58: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-01-19 15:34:58
4 wersja z dnia 2011-01-19 15:35:43: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-01-19 15:35:43
5 wersja z dnia 2011-01-19 15:58:33: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-01-19 15:58:33
6 wersja z dnia 2011-01-19 16:01:14: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-01-19 16:01:14
7 wersja z dnia 2011-01-19 16:20:27: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-01-19 16:20:27
8 wersja z dnia 2011-02-25 14:09:24: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-02-25 14:09:24
9 wersja z dnia 2011-03-09 09:21:50: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-09 09:21:50
10 wersja z dnia 2011-03-22 12:47:25: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-03-22 12:47:25
11 wersja z dnia 2011-05-12 09:26:48: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-05-12 09:26:48
12 wersja z dnia 2011-05-25 10:12:07: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-05-25 10:12:07
13 wersja z dnia 2011-12-05 12:53:13: Nowy Nabór [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-12-05 12:53:13

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352657 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare