Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Komunikat o wynikach oceny wniosków przez niemieckie Ministerstwo Środowiska

Uprzejmie informujemy o zakończeniu pierwszej fazy oceny wniosków o dofinansowanie w ramach programu polsko-niemieckiego złożonych w roku 2011. W dniu 20.02.2012 r. niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów przekazało do Ministerstwa Środowiska informację o zakwalifikowaniu do dalszej  pogłębionej analizy, po uwzględnieniu zasad kwalifikowalności programu Umweltinnovationsprogramm Ausland tj.

a) bezpośrednio mierzalne transgraniczne oddziaływanie na środowisko w Niemczech i Polsce lub

b) pokazanie działań gospodarczych poprawiających ochronę klimatu, 

następujących wniosków:

 • Wniosek dotyczący projektu Komplexe Verfahren zur Reduzierung der im Verbrennungsprozess von Brennstoffen für Energiegewinnung entstandenen Emissionen durch Durchführung umgeweltfreundlischer Investitionen (Kompleksowe działania na rzecz redukcji emisji do powietrza spowodowanej pracą instalacji spalania paliwa stałego do celów energetycznych, w wyniku przeprowadzania inwestycji proekologicznych), złożony przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ze Świnoujścia.
 • Wniosek dotyczący projektu Modernisierung des Gas-Strom-Teilbereichs, darunter: - Biogasalange, mit Kraft-Wärme-Kopplung,  Modernisierung  der Schlamm-Zuführungs-und Abführungsanlage (Modernizacja częsci gazowo-energetycznej, w tym: instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, modernizacji układu nadawy i odbioru osadu), złożony przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z Legnicy.
 • Wniosek dotyczący projektu Bau einer Schlammtrocknungsanlage (Budowa instalacji suszenia osadów), zgłoszony przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z Legnicy.
 • Wniosek dotyczący projektu Deutsch-polnische Zusammenarbeit zum Klimaschutz und zur Verringerung der Umweltverschmutzung – das Projekt eines regionalen Pilot-Biomasse Heizkraftwerkes in Zentrapolen (Niemiecko - polska współpraca na rzecz ochrony klimatu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska - projekt pilotażowej lokalnej elektrociepłowni na biomasę w centralnej Polsce), zgłoszony przez Gminę Daszyna.
 • Wniosek dotyczący projektu Die Verbesserung des Umweltzustands und die Steigerung des Umweltschutzbewusstseins der Eiwohner der Gemeinde Tarczyn durch die Anwendung von erneuerbaren Energiequellen (Poprawa jakości środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarczyn poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii), zgłoszony przez Gminę Tarczyn.
 • Wniosek dotyczący projektu Verbesserung der energetischen Effizienz des Gebäudes des Unitów-Podlaskich-Schulkomplexes in der Straße: ul. Piłsudskiego 25 in Wohyń durch Ausführung von Wärmedämmungsarbeiten (Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich przy ul. Piłsudskiego 25 w Wohyniu poprzez wykonanie prac termoizolacyjnych), zgłoszony przez Gminę Wohyń.

Ww. wnioski będą następnie przedmiotem obrad grupy roboczej ds. wspólnych projektów ochrony środowiska, w wyniku których zostanie wybrana ograniczona liczba projektów, które będą przy uwzględnieniu dostępnych niemieckich środków budżetowych rozpatrywane priorytetowo. Posiedzenie ww. grupy roboczej jest planowane na marzec br. O wynikach obrad wnioskodawcy zostaną poinformowani odrębną korespondencją. Następnie Grupa Bankowa KfW (KfW Bankengruppe), której zadaniem jest wdrażanie programu Umweltinnovationsprogramm Ausland nawiąże kontakt z wnioskodawcami wybranych projektów i przygotuje ostateczną decyzję ws. dofinansowania.

Wg. informacji przekazanych przez stronę niemiecką pozostałe projekty nie odpowiadają w pełnym zakresie kryteriom kwalifikowalności i nie będą w związku z tym brane pod uwagę w dalszej procedurze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za zainteresowanie programem i przygotowanie wniosków aplikacyjnych. Wnioskodawców, których projekty nie uzyskały akceptacji w ramach programu polsko-niemieckiego, zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG 2009-2014). Planowane uruchomienie naborów wniosków w ramach MF EOG 2009-2014 - druga połowa 2012 roku. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w tym zakresie.

 O dalszych informacjach będziemy informować Państwa na bieżąco.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Łukasz Ostrowski

Informację wprowadził/a: Łukasz Ostrowski

Data wytworzenia informacji: 2012-02-21

Data udostępnienia informacji: 2012-02-21

Ilość wyświetleń dokumentu: 14,190

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2012-02-21 13:51:08: Komunikat o wynikach oceny wniosków przez niemieckie Ministerstwo Środowiska [utworzenie dokumentu] Łukasz Ostrowski 2012-02-21 13:51:08
2 wersja z dnia 2012-02-21 13:51:47: Komunikat o wynikach oceny wniosków przez niemieckie Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2012-02-21 13:51:47
3 wersja z dnia 2012-02-21 13:54:05: Komunikat o wynikach oceny wniosków przez niemieckie Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2012-02-21 13:54:05
4 wersja z dnia 2012-02-23 12:57:42: Komunikat o wynikach oceny wniosków przez niemieckie Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2012-02-23 12:57:42

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352777 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare