Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

zdjęcie Beata Paziewska
Zastępujący Dyrektora Generalnego
Beata Paziewska

Curriculum Vitae

Urodziła się 1968 roku. Ukończyła Wydział Rolniczy, specjalizacja Ochrona Środowiska Glebowego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od 1995 roku nieprzerwanie związana z Ministerstwem Środowiska. W swojej karierze zawodowej piastowała wiele odpowiedzialnych stanowisk w tym także kierowniczych. Dwukrotnie była dyrektorem Biura Ministra, a także Departamentu Współpracy z Zagranicą. W ramach obowiązków służbowych, koordynowała i nadzorowała współpracę międzynarodową realizowaną przez ministerstwo; nadzorowała sprawy kadrowe, w tym procesy rekrutacji i rozwoju zawodowego pracowników; koordynowała współpracę z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Sejmu i Senatu, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego; czuwała nad realizacją zadań wynikających z planów pracy Sejmu, Senatu, Rady Ministrów i Komitetu Stałego i Europejskiego Rady Ministrów; współorganizowała i koordynowała udział ministra środowiska w posiedzeniach Rady UE ds. Środowiska UE oraz wiele innych zadań.

Odbyła staż w Duńskiej Szkole Administracji Publicznej oraz w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju, w Ministerstwie Środowiska, Rozwoju i Regionów Wielkiej Brytanii, zakończonego publikacją “Public Participation in Making Local Environmental Decision, The Aarhus Convention Newcastle Workshop”, Good Practice Handbook, przygotowanego w ramach zespołu stażystów oddelegowanych do pracy w brytyjskim ministerstwie i wydanym w lipcu 2000 roku.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach i seminariach pogłębiających wiedzę i umiejętności kierownicze. Między innymi: Program Rozwoju Kobiet Menedżerów, organizowany w ramach programu „Wzmocnienie Zdolności Administracyjnych”, przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie we współpracy z National School of Government w Wielkiej Brytanii czy kurs aplikacji administracyjnej.

Stale podnosi również swoje umiejętności w zakresie ochrony środowiska. Uczestniczyła między innymi w takich szkoleniach jak seminarium dla polskich specjalistów w zakresie ochrony środowiska, organizowane przez Walońsko-Polską Izbę Handlową we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Prowincji Hainaut oraz Konsula Honorowego RP w Walonii, czy w szkoleniu na temat promocji rozwoju edukacji i świadomości podejmowanych działań przez Państwa Grupy V-4 w zakresie ochrony środowiska, organizowane przez Szkołę Letnią w Ołomuńcu w ramach rozwoju pomocy i współpracy Państw Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Węgry, Polska, Słowacja).

Biegle posługuje się językiem angielskim i w stopniu komunikatywnym językiem rosyjski.

Interesuje się: psychologią, literaturą i poezją. Najlepiej wypoczywa pracując na działce.

Przejdź do Zakres kompetencji

Menu główne portalu