Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

zdjęcie Paweł Sałek
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej
Paweł Sałek

Curriculum Vitae

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Ukończył International MBA, program prowadzony przez Centre for Management Training, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe Relacje międzynarodowe i dyplomacja w Instytucie Nauk o Polityce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej.

Karierę naukową kontynuuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa, tematem przewodu doktorskiego jest: „Rozmieszczenia węgla w wierzchnich warstwach zalesionych gleb porolnych na przykładzie drzewostanów sosnowych siedlisk borowych”.

Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był także Dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta st. Warszawy, zaś wcześniej był Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach.

Twórca i pierwszy kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Pracował także w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji.

W ostatnich latach był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu.

Przejdź do Zakres kompetencji

Menu główne portalu