Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

zdjęcie prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek
Sekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek

Curriculum Vitae

Jest absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, profesorem zwyczajnym dr hab. nauk o ziemi w dziedzinie geologii, biogeochemii i geologii izotopowej. Jest prekursorem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce.
W latach 2005-2007 był Głównym Geologiem Kraju. Od 2011 roku jest Posłem na Sejm. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Założyciel i przewodniczący parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, członek parlamentarnych zespołów m.in. ds. obniżenia cen paliw w Polsce i gazu łupkowego.
Od 1986 roku członek NSZZ „Solidarność”. W latach 2006-2007 prezydent, a w latach 2007-2008 - wiceprezydent Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W 2007 roku był redaktorem naczelnym serii monograficznej z zakresu geologii. W 2010 roku był wiceprzewodniczącym Grupy Sterującej Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Climate KIC EIT. Jest członkiem Konwentu Akademii Górniczo Hutniczej i Komitetu Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Odbył liczne staże naukowe, m.in. w Japan Society for the Promotion of Science i Fundacji Humbolta.

Przejdź do Zakres kompetencji

Menu główne portalu