Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Ministerstwie Środowiska odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195)

Petycję można składać w następujący sposób:

- listownie na adres:

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

- osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Środowiska - w siedzibie Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15

- drogą elektroniczną na adres e-mail: info@mos.gov.pl

- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje wpływające do Ministerstwa Środowiska ewidencjonuje się w centralnym rejestrze skarg, wniosków i petycji, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare