Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

1 lipca br. Polska objęła przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Wśród środowiskowych priorytetów polskiej prezydencji znalazały się: opracowanie nowej agendy zrównoważonego rozwoju po 2015 r., kontynuacja działań związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz wzmocnienie współpracy z innymi organizacjami w regionie Morza Bałtyckiego.

Polska prezydencja w obszarze środowiska skupia uwagę m.in. na wypracowaniu nowej agendy zrównoważonego rozwoju dla regionu Morza Bałtyckiego po 2015 r. Jednocześnie agenda ta stanowi regionalny wkład do realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), które we wrześniu br. zostały przyjęte na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kolejnym przedmiotem prac polskiej prezydencji są działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Odpowiedzią na te wyzwania jest prowadzenie skutecznej krajowej i międzynarodowej polityki adaptacji. Służy temu m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń między państwami regionu Morza Bałtyckiego. 

Budowanie synergii między różnymi organizacjami i grupami, które zajmują się zrównoważonym rozwojem Regionu Morza Bałtyckiego, to kolejne zadanie polskiej prezydencji. W tym celu resort środowiska współpracuje m.in. w ramach: Konwencji Helsińskiej, Ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej i Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego.

O Radzie Państw Morza Bałtyckiego

Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w 1992 r. Jej celem jest współpraca w wielu dziedzinach wpływających na poprawę warunków życia mieszkańców regionu, w tym wzmacnianie bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

Długoterminowe priorytety Rady zostały zrewidowane podczas fińskiej prezydencji (2013/2014) i ujęte w trzech punktach: Zrównoważony i zamożny region (Sustainable and Prosperous Region), Identyfikacja regionalna (Regional Identity) oraz Bezpieczny region (Safe and Secure Region). Członkowie Rady to: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja, Islandia, Norwegia i Komisja Europejska.

W Radzie obowiązuje roczna, rotacyjna prezydencja. Ministerstwo Środowiska jest członkiem jednej z Grup Eksperckich Rady - ds. Zrównoważonego Rozwoju.


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare