Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Informacje o POIiŚ 2007-2013 -> KLIKNIJ


Aby zostać subskrybentem Newslettera „Fundusze europejskie w sektorze środowiska” prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres fundusze@mos.gov.pl

 


Aktualności POIiŚ 2014-2020


miniatura do artykułu: Nabór na wsparcie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

+ więcej: Nabór na wsparcie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)


miniatura do artykułu: Ogłoszono kolejny konkurs na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

Ogłoszono kolejny konkurs na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca dla Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie projektów środowiskowych w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Realizowane projekty będą miały na celu rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegającej parkom narodowym. Alokacja UE przeznaczona na konkurs wynosi 30 mln zł. Wnioski będzie można składać w terminie od 31.12.2015 r. do 31.03.2016 r .

2015-12-03

+ więcej: Ogłoszono kolejny konkurs na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020


miniatura do artykułu: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 r. w ramach POIiŚ 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 r. w ramach POIiŚ 2014-2020

30 listopada br. Instytucja Zarządzająca ogłosiła harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 r. W ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłoszonych zostanie 16 naborów. Szacowana alokacja w ramach konkursów to prawie 5,4 mld zł.

2015-12-03

+ więcej: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 r. w ramach POIiŚ 2014-2020


miniatura do artykułu: Rozeznanie rynku na zlecenie  świadczenia usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych/Szczegółowych wraz z załącznikami Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 w sektorze Środowisko

+ więcej: Rozeznanie rynku na zlecenie świadczenia usług w zakresie weryfikacji Instrukcji Wykonawczych/Szczegółowych wraz z załącznikami Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 w sektorze Środowisko


miniatura do artykułu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20 do oceny wniosków w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

+ więcej: Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20 do oceny wniosków w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych


miniatura do artykułu:  UWAGA! zmiana Ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20 do oceny wniosków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

+ więcej: UWAGA! zmiana Ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20 do oceny wniosków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare