Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Sprawozdania za 2014 rok


Informacja o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Środowiska

2015-05-28

+ więcej: Informacja o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Informacja o gospodarowaniu środkami budżetów powiatów pochodzących opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Środowiska

2015-05-28

+ więcej: Informacja o gospodarowaniu środkami budżetów powiatów pochodzących opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Informacja o gospodarowaniu środkami budżetów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Środowiska

2015-05-28

+ więcej: Informacja o gospodarowaniu środkami budżetów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Zbiorcza informacja o gospodarowaniu środkami w Narodowym, wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowych i gminnych budżetach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Środowiska

2015-05-28

+ więcej: Zbiorcza informacja o gospodarowaniu środkami w Narodowym, wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz powiatowych i gminnych budżetach środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Informacja o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Środowiska

2015-05-28

+ więcej: Informacja o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów


Wzory formularzy sprawozdawczych Oś-4g i Oś-4p - sprawozdania za rok 2014 - zgodnie z Dz. U. z 2014 r. poz. 415, z późn. zm.

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Środowiska

2015-01-19

+ więcej: Wzory formularzy sprawozdawczych Oś-4g i Oś-4p - sprawozdania za rok 2014 - zgodnie z Dz. U. z 2014 r. poz. 415, z późn. zm.


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare