Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Akty prawne i wzory dokumentów


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2014-10-28

+ więcej: Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006


Szczegółowe informacje i wykaz aktów prawnych w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych

znajdują się na stronie internetowej Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, pod adresem: link

 

2014-07-02

+ więcej: Szczegółowe informacje i wykaz aktów prawnych w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych


Nowe ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014

w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, które wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Dostępne pod adresem:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.POL

2014-07-02

+ więcej: Nowe ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

2014-06-13

+ więcej: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare