Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Instalacje wytwarzajace energię elektryczną


Wnioski o zatwierdzenie wskaźnika lub wskaźników zgodności – braki formalne

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2015-09-30

+ więcej: Wnioski o zatwierdzenie wskaźnika lub wskaźników zgodności – braki formalne


Najczęściej zadawane pytania dot. interpretacji przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - Przydział uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2015-09-17

+ więcej: Najczęściej zadawane pytania dot. interpretacji przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - Przydział uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną


Informacja dot. zmiany w formularzach

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi pytaniami informujemy, że w formularzach:

- zał.2 – sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz

- zał.4 – informacja o nieponiesieniu kosztów

opublikowanych pod adresem: http://archiwum.mos.gov.pl/artykul/5688_instalacje_wytwarzajace_energie_elektryczna
/25047_informacja_dla_podmiotow_objetych_derogacja_dla_energetyki_zgodnie_z_art_10c_dyrektywy_2003_87_
we_w_zwiazku_z_wejsciem_w_zycie_ustawy_z_dnia_12_czerwca_2015_r_o_systemie_handlu_uprawnianiami_do_
emisji_gazow_cieplarnianych.html
w formułach przygotowanych w celu automatyzacji i ułatwienia przeliczeń pojawiły się błędy.

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2015-08-27

+ więcej: Informacja dot. zmiany w formularzach


Informacja dla podmiotów objętych derogacją dla energetyki, zgodnie z art 10c dyrektywy 2003/87/WE w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnianiami do emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji na dzień 25 sierpnia br. przewidziana jest publikacja ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnianiami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc w dniu 9 września br. Ustawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia przedsiębiorców posiadających instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz innych podmiotów związanych z tym systemem. Ustawa dopełnia wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2009/29/WE, która służy usprawnieniu i rozszerzeniu wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadza regulacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu w naszym kraju. Ustawa określa także zasady funkcjonowania systemu derogacji dla wytwórców energii elektrycznej w latach 2013-2020, w tym obowiązki dla podmiotów, objętych derogacją.

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2015-08-21

+ więcej: Informacja dla podmiotów objętych derogacją dla energetyki, zgodnie z art 10c dyrektywy 2003/87/WE w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnianiami do emisji gazów cieplarnianych.


Sprawozdanie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za 2014 r.

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2015-08-05

+ więcej: Sprawozdanie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za 2014 r.


Sprawozdanie z art. 10c ust 1 dyrektywy 2003/87/WE za 2013 r.

Sprawozdanie z art. 10c ust 1 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, zmienionej dyrektywą 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – derogacje dla elektroenergetyki

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2014-12-08

+ więcej: Sprawozdanie z art. 10c ust 1 dyrektywy 2003/87/WE za 2013 r.


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352713 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare