Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Lotnictwo


Informacja odnośnie aktualizacji tabeli zawierającej wykaz limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2016-01-25

+ więcej: Informacja odnośnie aktualizacji tabeli zawierającej wykaz limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych


Informacja dla operatorów statków powietrznych dot. zmian w funkcjonowaniu systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-202

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2014-10-06

+ więcej: Informacja dla operatorów statków powietrznych dot. zmian w funkcjonowaniu systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2013-202


Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2014-08-29

+ więcej: Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji


Wykaz limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalację i operatorów statków powietrznych

Zgodnie z art. 59 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. poniżej załączono tabelę zawierającą zaktualizowany wykaz limitów jednostek Kioto przez prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych.

materiał przekazany przez:
Departament Ochrony Powietrza

2014-06-27

+ więcej: Wykaz limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalację i operatorów statków powietrznych


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim w dniu 30 kwietnia 2014 r.  (Dz. Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1). Jest ono pokłosiem ustaleń  poczynionych w ramach ICAO (Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego) w odniesieniu do globalnego mechanizmu rynkowego, którego celem jest ograniczenie wpływu emisji dwutlenku węgla na zmiany klimatyczne.

2014-04-17

+ więcej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa


Lista operatorów statków powietrznych przypisanych do danego państwa administrującego

Każdy operator statków powietrznych, który wykonał jakąkolwiek operację startu lub lądowania na terenie Unii Europejskiej, został przypisany do odpowiedniego państwa administrującego.
Operator statków powietrznych został przypisany do danego Państwa Członkowskiego w przypadku gdy posiada licencję na prowadzenie działalności wydaną w danym Państwie Członkowskim.

2014-02-06

+ więcej: Lista operatorów statków powietrznych przypisanych do danego państwa administrującego


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare