Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Europejskie - UE


Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE.

KOMUNIKAT KOMISJI z dnia 31 marca 2011 r.

Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE

 

 

2014-06-16

+ więcej: Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim w dniu 30 kwietnia 2014 r.  (Dz. Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1). Jest ono pokłosiem ustaleń  poczynionych w ramach ICAO (Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego) w odniesieniu do globalnego mechanizmu rynkowego, którego celem jest ograniczenie wpływu emisji dwutlenku węgla na zmiany klimatyczne.

2014-04-17

+ więcej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 333/2014 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r.

2014-04-10

+ więcej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 333/2014 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r.


Lista operatorów statków powietrznych przypisanych do danego państwa administrującego

Każdy operator statków powietrznych, który wykonał jakąkolwiek operację startu lub lądowania na terenie Unii Europejskiej, został przypisany do odpowiedniego państwa administrującego.
Operator statków powietrznych został przypisany do danego Państwa Członkowskiego w przypadku gdy posiada licencję na prowadzenie działalności wydaną w danym Państwie Członkowskim.

2014-02-06

+ więcej: Lista operatorów statków powietrznych przypisanych do danego państwa administrującego


Wspólnotowe akty prawne

2009-04-24

+ więcej: Wspólnotowe akty prawne


Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare